MISTRZOSTWA LUBLINA AMATORÓW we wspinaczce sportowej - 2019

Zapisy »

Lista Zawodników »

MISTRZOSTWA LUBLINA AMATORÓW

we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność Lublin 2019

W dniu 9 czerwca (niedziela) 2019r. w Lublinie odbędą się Mistrzostwa Lublina amatorów we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność.

1. Organizacja

Skarpa Lublin (kontakt: michal.kawecki@skarpalublin.pl , telefon: 510 43 91 44).

2. Partnerzy

 

Klub Wysokogórski Lublin

Lubelskie Centrum Wspinaczkowe

 

3. Sponsorzy

 

POL-INOWEX, Lemonex, Ziaja online Lublin, Robert Rojewski  OSTEOPATIA

 

4. Uczestnictwo i przebieg rywalizacji

Zawody będą składały się z:

W eliminacjach może wystartować każdy, do finału wchodzą tylko osoby nigdy nie klasyfikowane w rankingu PZA. Osoby startujące w zawodach PZA nie będą klasyfikowane.

Każdy startujący ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia NNW

Zawodnicy  niepełnoletni  zobowiązani  są  do  dostarczenia  organizatorom oświadczenia  od  rodziców  o  zgodzie  na  uczestnictwo w zawodach – druk do pobrania tutaj:  http://skarpalublin.pl/info/oswiadczenie.pdf).

4. Rejestracja 

Zapisy: http://zawody.lcw.lublin.pl.

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do 07.06.2019r.

5. Nagrody i świadczenia organizatorów

6. Opłata startowa

15 zł - członkowie klubu SKARPA Lublin i KW Lublin

30 zł – pozostali uczestnicy

(płatne w biurze zawodów)

7. Miejsce
 
Szkoła Podstawowa nr 28, 20-530 Lublin, ul. Radości 13.

8. Harmonogram zawodów
 
 Niedziela, 09. 06. 2019

9.30                 otwarcie biura i strefy przedstartowej

9.55                 omówienie dróg i punktacji

10.00               rozpoczęcie eliminacji

16.00               zakończenie eliminacji

16.30               ogłoszenie finalistów – 6 Pań i 6 Panów

17.30               finały

18.30               dekoracja i zakończenie zawodów

 

Zapisy »

Lista Zawodników »